Học tiếng Anh > over

over

bên trên, vượt qua; lên, lên trên
« Back to Glossary Index