Học tiếng Anh > parsnips

parsnips

củ cải vàng
« Back to Glossary Index