Học tiếng Anh > particularly

particularly

một cách đặc biệt, cá biệt, riêng biệt
« Back to Glossary Index