Học tiếng Anh > partly

partly

đến chừng mực nào đó, phần nào đó
« Back to Glossary Index