Học tiếng Anh > pass

pass

qua, vượt qua, ngang qua
« Back to Glossary Index