Học tiếng Anh > passage

passage

sự đi qua, sự trôi qua; hành lang
« Back to Glossary Index