Học tiếng Anh > past

past

quá khứ, dĩ vãng; quá, qua
« Back to Glossary Index