Học tiếng Anh > patient

patient

bệnh nhân; kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
« Back to Glossary Index