Học tiếng Anh > peace

peace

hòa bình, sự hòa thuận
« Back to Glossary Index