Học tiếng Anh > peaceful

peaceful

hòa bình, thái bình, yên tĩnh
« Back to Glossary Index