Học tiếng Anh > point

point

mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)
« Back to Glossary Index