Học tiếng Anh > poisonous

poisonous

độc, có chất độc, gây chết, bệnh
« Back to Glossary Index