Học tiếng Anh > poodle

poodle

chó lông dài và quăn
« Back to Glossary Index