tiếp bốp, phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp
« Back to Glossary Index