Học tiếng Anh > popular

popular

có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng
« Back to Glossary Index