Học tiếng Anh > power

power

khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực
« Back to Glossary Index