Học tiếng Anh > powerful

powerful

hùng mạnh, hùng cường
« Back to Glossary Index