Học tiếng Anh > pretend

pretend

giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ
« Back to Glossary Index