Học tiếng Anh > pretty

pretty

khá, vừa phải; xinh, xinh xắn;, đẹp
« Back to Glossary Index