Học tiếng Anh > previous

previous

vội vàng, hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước), ưu tiên
« Back to Glossary Index