Học tiếng Anh > prior

prior

trước, ưu tiên
« Back to Glossary Index