Học tiếng Anh > private

private

cá nhân, riêng
« Back to Glossary Index