Học tiếng Anh > process

process

quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý
« Back to Glossary Index