Học tiếng Anh > public

public

chung, công cộng; công chúng, nhân dân
« Back to Glossary Index