Học tiếng Anh > pull

pull

lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật
« Back to Glossary Index