Học tiếng Anh > regarding

regarding

về, về việc, đối với (vấn đề…)
« Back to Glossary Index