Học tiếng Anh > regular

regular

thường xuyên, đều đặn
« Back to Glossary Index