Học tiếng Anh > release

release

làm nhẹ, bớt, thả, phóng thích, phát hành; sự giải thoát
« Back to Glossary Index