Học tiếng Anh > remain

remain

còn lại, vẫn còn như cũ
« Back to Glossary Index