Học tiếng Anh > remind

remind

nhắc nhở, gợi nhớ
« Back to Glossary Index