Học tiếng Anh > repeated

repeated

được nhắc lại, được lặp lại
« Back to Glossary Index