Học tiếng Anh > responsibility

responsibility

trách nhiệm, sự chịu trách nhiệm
« Back to Glossary Index