Học tiếng Anh > retirement

retirement

sự ẩn dật, nơi hẻo lánh, sự về hưu, sự nghỉ việc
« Back to Glossary Index