Học tiếng Anh > reverse

reverse

đảo, ngược lại; điều trái ngược, mặt trái
« Back to Glossary Index