Học tiếng Anh > roasted

roasted

1. thịt quay, thịt nướng; sự quay thịt, sự nướng thịt
2. (Mỹ) lời phê bình nghiêm khắc, lời giễu cợt cay độc
3. (kỹ thuật) sự nung
« Back to Glossary Index