Học tiếng Anh > salad

salad

sa lát (xà lách trộng dầu dấm); rau sống
« Back to Glossary Index