Học tiếng Anh > same

same

đều đều, đơn điệu; cũng như thế, vẫn cái đó
« Back to Glossary Index