Học tiếng Anh > screen

screen

màn che, màn ảnh, màn hình; phim ảnh nói chung
« Back to Glossary Index