Học tiếng Anh > similar

similar

giống như, tương tự như
« Back to Glossary Index