Học tiếng Anh > simple

simple

đơn, đơn giản, dễ dàng
« Back to Glossary Index