Học tiếng Anh > situation

situation

hoàn cảnh, địa thế, vị trí
« Back to Glossary Index