Học tiếng Anh > smash

smash

đập, vỡ tan thành mảnh; sự đập, vỡ tàn thành mảnh
« Back to Glossary Index