Học tiếng Anh > soil

soil

đất trồng; vết bẩn
« Back to Glossary Index