Học tiếng Anh > speech

speech

sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói
« Back to Glossary Index