Học tiếng Anh > spell

spell

đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say
« Back to Glossary Index