Học tiếng Anh > spend

spend

tiêu, xài
« Back to Glossary Index