Học tiếng Anh > step

step

bước; bước, bước đi
« Back to Glossary Index