Học tiếng Anh > stick

stick

đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán
« Back to Glossary Index