Học tiếng Anh > still

still

đứng yên; vẫn, vẫn còn
« Back to Glossary Index