Học tiếng Anh > sting

sting

châm, chích, đốt; ngòi, vòi (ong, muỗi), nọc (rắn); sự châm, chích..
« Back to Glossary Index